Medlemssider Oppslagstavla Om bytteringen Bli medlem!

Bergen Byttering

Hva er en byttering?
En byttering er en lokal informasjonstjeneste hvor folk kan gi og få tilbud om varer og tjenester. Bytteringene er lokale, uavhengige, ikke-kommersielle organisasjoner som kan startes og drives til lave kostnader, av hvem som helst innenfor lokalsamfunnet. Medlemmene betaler for varene og tjenestene med egne varer og tjenester, ved at bytteringen formidler transaksjoner i en lokal verdienhet mellom medlemmene.

Det internasjonale navnet på byttering er LETS (Local Employment and Trading System).

Hvorfor byttering?

  • Ethvert lokalsamfunn er i besittelse av et vell av evner og ressurser. Gjennom en byttering kan disse bli synlige og tilgjengelige for folk utenom familien og nære venner.
  • Bytteringen kan styrke din personlige økonomi ved at ting blir byttet og dermed blir til nytte for flere. Dessuten får du adgang til tjenester som ellers ville kostet penger.
  • I en byttering kan du være med å styrke nærmiljøet ditt fordi man hjelper hverandre praktisk. Det øker den sosiale kontakten mellom naboene.
  • Du kan bruke bytteringen til å vedlikeholde eller utvikle et håndverk. Slik kan du skaffe deg selv et arbeid etter hvert.
  • Du kan drive med noe du liker og som samtidig er til nytte og glede for andre.

En byttering gir den fordelen i forhold til en "vanlig" byttehandel og dugnader, at den som vil ha noe av deg ikke absolutt må ha noe som du vil ha til gjengjeld. I stedet for å skylde enkeltpersoner en tjeneste, skylder man fellesskapet en tjeneste. Mulighetene for gjentjenester blir dermed større.

Hvordan fungerer det?
Hvert medlem får en konto i bytteringen. Medlemmene registrerer sine tilbud og etterspørsler på bytteringens oppslagstavle, slik at disse blir tilgjengelig for alle medlemmene. Når du finner noe interessant, tar du kontakt med den som tilbyr/etterspør. Blir det handel, registrerer kjøperen at en handel er inngått. Det avtalte beløpet overføres så fra kjøpers til selgers konto. I motsetning til en vanlig konto er det høyst lovlig å overtrekke en bytteringskonto.

(Reglene for skatteplikt er de samme om det betales med "lokal valuta" eller norske kroner.)

Bergen Byttering
Bergen Byttering ble opprettet sommeren 1995 med vel 20 medlemmer, men med raskt ekspanderende medlemsmasse.

Valutaenheten har vi valgt å kalle takk; 1 takk tilsvarer 1 krone, slik at det skal være lett å fastsette verdien på varer/ tjenester. Vi betaler 50 kr. ved oppstart/ innmelding, og saldo settes til 500 takk (fordi noen nødvendigvis må starte med å kjøpe, og vi forhindrer på denne måten at noen må starte med negativ saldo).

Innenfor bytteringen kan man ha mindre, lokale ringer, det kan vere f.eks. en bydel, et borettslag, en vennekrets, en skole, en arbeidsplass eller annet. Disse mindre ringene defineres av medlemmene selv. Man handler mest innenfor lokalringen, men alle medlemmene kan handle med alle i hele Bergen Byttering.

Andre bytteringer i Norge

Disse bytteringene har fungerende nettsider per juli 2004:

Framtiden i våre hender formidler ellers kontakt til en rekke bytteringer rundt om i landet. En oversikt over disse finnes på
www.fivh.no/index.php?artikkelid=621.